Pencarian Produk hukum
Produk Hukum Terbaru
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 595 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019

  PENETAPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019

  Didownload: 171 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 582 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

  STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

  Didownload: 213 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 580 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

  PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

  Didownload: 48 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 571 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXVII TAHUN 2018 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

  DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXVII TAHUN 2018 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

  Didownload: 73 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 539 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

  PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

  Didownload: 78 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 538 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

  PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

  Didownload: 42 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 537 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA KEPUREN KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PAMONG KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

  PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA KEPUREN KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PAMONG KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

  Didownload: 64 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 536 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

  PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

  Didownload: 114 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 535 TAHUN 2018 TENTANG PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

  PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

  Didownload: 159 kali
 • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 517 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DAN 10 ZULHIJJAH 1439 HIJRIAH

  PENETAPAN TANGGAL 1 DAN 10 ZULHIJJAH 1439 HIJRIAH

  Didownload: 40 kali